آثار تاریخی و باستانی

شهر باستانی گور

کاخ اردشیر بابکان

قلعه دختر

تنگه هایقر

نقش برجسته پیروزی اردشیر

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست