فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ممیزی املاک شهر فیروزآباد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ممیزی املاک شهر فیروزآباد

شهرداری فیروزآباد در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات ممیزی املاک شهر فیروزآباد به شماره ۲۰۰۰۰۰۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadIRAN.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت : ۱۴:۰۰ روز دوشنبه تاریخ  ۱۰/۰۳/۱۴۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت : ساعت ۱۳:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۰

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه تاریخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۰

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های

الف : آدرس فارس فیروزآباد خیابان سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی ساختمان اداری شهرداری واحد دبیرخانه و تلفن ۳۸۷۲۳۳۳۰-۰۷۱

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : ۴۱۹۳۴ ۰۲۱

دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

                                                                                    محمدکاظم کرمی- شهردار فیروزآباد

 

فهرست