مردم شناسی

اهالی فیروزآباد به دو گروه قومی عشایر و یک جانشین تقسیم می شوند، که عمدتا از ایل قشقایی هستند. این ایل از ایرانی های ترک زبان ساحل کناره غربی رود جیحون بوده اند که در زمان حمله چنگیز از ترس مغول ها به فارس فرار می کردند و به همین علت لقب “قاش قایی” گرفتند.

زبان بیشتر مردم این شهر زبان فارسی است و گویش آنها به گویش تاجیکی شبیه است

مردم شناسی
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست