معرفی اعضای فعلی شورای اسلامی

مشخصات اعضای شورای اسلامی شورای اسلامی 
تصویر سمت نام  و نام خانوادگی تلفن تماس مدرک تحصیلی
مسلم اولاد رییس شورا  

 

رییس شورا

 

 

آقای مسلم اولاد

نائب رئیس شورا آقای ………………….
عضو شورا آقای ………………….
  عضو شورا آقای ………………….
  عضو شورا آقای ………………..
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست