معرفی شهرداران قبلی

مشخصات شهرداران– دوره های قبل

تصویر نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تاریخ آغاز به کار تاریخ پایان کار
مهندس چمران فیروزی چمران فیروزی
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست