محمدکاظم کرمی شهردار فیروزآباد
محمدکاظم کرمی شهردار فیروزآباد
شهدای شهر
اخبار تصویری
رئیس شورای شهر فیروزآباد
رئیس شورای شهر فیروزآباد
جاذبه های شهر
چندرسانه ای
شاخص های مهم شهر
شهر دایره ای
۰
جمعیت کل
سال تاسیس ۱۳۱۸
۰
تعداد شهدا و ایثارگران
درجه شهرداری ۸
۰
مکان گردشگری

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
فهرست