گالری تصاویر شهر

تصویری زیبا از دشت گل فیروزآباد

باغ احمدآباد فیروزآباد

پاییز فیروزآباد

آبشار زیبای خرقه

منظره زیبا از غروب سد تنگاب

منظره زیبا از کاخ اردشیر بابکان

کوه های اطراف خرقه

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست