گزارشات مالی ششماهه اول ۱۳۹۹ شهرداری

گزارش عملکرد مالی شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ شهرداری
ردیف شرح اعتبارات جمع اعتبارات جاری ردیف شرح هزینه ها جمع هزینه های جاری
  جمع منابع و موجودی اول دوره   جمع هزینه ها و موجودی آخردوره
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست