معرفی شهر

شهر فیروزآباد در فاصله ۹۵ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد و مرکز شهرستان فیروزآباد است. این شهر هشتمین شهر پرجمعیت استان فارس است. از شرق و شمال شرقی به کوه میمند، از غرب به شهر فراشنبد، از جنوب به کوهستان های جنوبی شهر فیروز آباد و جایدشت و روستای دهرم محدود می شود. ارتفاع شهر از سطح دریا ۱۳۳۰ متر است و فاصله آن تا مرکز استان یعنی شهر شیراز برابر با ۱۰۹ کیلومتر می باشد. شهری که امروز فیروزآباد نامیده می شود در گذشته، گور نام داشته است. شهر به صورت دایره ای طراحی شده است. می توان گفت فیروزآباد اولین شهر با معماری دایره ای شکل در جهان است.

شهر فیروزآباد با جاذبه های تاریخی ارزشمند به عنوان قطب گردشگری تاریخی، روستایی و عشایری، طبیعت گردی و حتی گردشگری دریایی به شمار می رود، به دلیل نزدیکی با خلیج فارس سهم عمده ای در بهبود صنعت گردشگری جنوب کشور دارد.

بافت فعلـی شهر فیروزآباد از نوع هسته ای و متمرکز است. لیکن با توجه به سیاست نگهـداری زمـین هـای مرغـوب کشـاورزی و بـه منظور حفظ محـیط زیسـت و جلـوگیری از تخریـب منـابع طبیعی در روند توسعه و با در نظر گـرفتن محـدودیت هـای فیزیکی، گسترش و توسعه شهر به صورت خطی و در امتداد ارتفاعات نزدیکـی شـهر و بـه طـرف شـرق و شـمال شـرقی صورت پذیرفته است. به عبارت دیگر، واقع شدن زمین هـای کشاورزی در اطراف شهر، عامل اصلی تغییـر شـکل و بافـت شهر از هسته ای و متمرکز به سوی خطی بوده است. به طور کلی می توان گفت، مهمترین تغییر و دگرگونی فیزیکی شهر طی سال های گذشته، گسترش و توسعه محدوده شهر بـوده است.

شهر فیروز آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

چهار × دو =

فهرست